Posts

Verplichte digitale facturatie vanaf 1 januari 2026

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem voert verplichte digitale facturatie in vanaf 1 januari 2026 tussen ondernemingen.

BTW verlegd: factuurverklaring werk in onroerende staat

Bij werken in onroerende staat aan zelfstandigen die periodieke BTW-aangiften indienen, dient gefactureerd te worden tegen 'BTW verlegd', dus zonder BTW. Vanaf 1/1/23  dient de aannemer  een verklaring op de factuur te vermelden waarbij de klant/afnemer een maand de tijd heeft, vanaf de ontvangst van de factuur, om te reageren mocht deze toch niet aan de voorwaarden voldoen voor  facturatie tegen 'BTW verlegd' .  De klant/afnemer is dus verantwoordelijk voor het juiste   BTW -tarief! De verklaring luidt als volgt: Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van de voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.

Wijzigingen vanaf 1/1/23:

  - 25% extra investeringsaftrek op investeringen in nieuw materiaal nog tot het einde van dit jaar, vanaf 1/1/23 daling naar 8% - investering in hybride auto's alle kosten 100% aftrekbaar indien getekende bestelbon in 2022, vanaf 1/1/23 nog 100% behalve brandstof wordt 50%, vanaf 1/7/23 daling tot kosten niet meer aftrekbaar in 2028. - vanaf 2023 dienen de boekhoudstukken opnieuw 10 jaar bijgehouden te worden ipv 7.  Voor documenten van BTW-gebouwen is dat 15 jaar.

Afschaffing attest 6% bouw

Bij werken in onroerende staat aan particuliere woningen ouder dan 10 jaar kan dit tegen 6% btw. Momenteel is het zo dat hiervoor een attest diende te worden ondertekend waarbij de klant deze voorwaarden verklaarde aan de aannemer. Dit wordt definitief vervangen  vanaf 1/7/22  door een verklaring op de factuur waarbij de klant/afnemer een maand de tijd heeft, vanaf de ontvangst van de factuur, om te reageren naar de aannemer toe, mocht u toch niet aan de voorwaarden voor 6% BTW voldoen.  De klant/afnemer is dus verantwoordelijk voor het juiste BTW-tarief! De verklaring op de factuur mag nu al toegepast worden maar het attest mag nog gebruikt worden tot 30/6/22.

Vanaf 1/7/2021 nieuwe BTW-regels buitenlandse online verkopen.

Voortaan geldt één algemene jaardrempel van  € 10.000 voor verkopen aan buitenlandse particuliere kopers (ongeacht de EU-lidstaat).  Bij het overschrijden van deze drempel dient u BTW af te dragen in het land waar de consument gevestigd is via het OSS-portaal.  Overschrijd je de drempel niet, dan mag je nog steeds Belgische BTW aanrekenen.

Maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus zijn volgende maatregelen reeds ingevoerd: - betalingsuitstel sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal.  Eventueel kan ook een vrijstelling voor de twee kwartalen en de ontvangen herziening van 2018 aangevraagd worden - een overbruggingsrecht voor zelfstandigen die sociale bijdragen betalen in hoofdberoep die verplicht hun zaak moeten sluiten of die minstens 7 opeenvolgende dagen hun activiteit stopzetten en dit voor de maanden maart, april, mei en juni.  Ook voor zelfstandigen in bijberoep die minstens ongeveer  € 7.000 winst hebben. - een hinderpremie : bij verplichte sluiting  € 4.000, na 21 dagen ontvangt u een vergoeding van  € 160 per dag - een compensatiepremie : € 3.000 voor zelfstandigen die sociale bijdragen betalen in hoofdberoep bij een omzetdaling van 60% tussen halfweg maart en eind april in vergelijking met vorig jaar. € 1.500 in bijberoep die verplicht moeten sluiten, een winst hebben tussen  € 7.000 en  € 14.000,