Posts

Posts uit december, 2022 tonen

BTW verlegd: factuurverklaring werk in onroerende staat

Bij werken in onroerende staat aan zelfstandigen die periodieke BTW-aangiften indienen, dient gefactureerd te worden tegen 'BTW verlegd', dus zonder BTW. Vanaf 1/1/23  dient de aannemer  een verklaring op de factuur te vermelden waarbij de klant/afnemer een maand de tijd heeft, vanaf de ontvangst van de factuur, om te reageren mocht deze toch niet aan de voorwaarden voldoen voor  facturatie tegen 'BTW verlegd' .  De klant/afnemer is dus verantwoordelijk voor het juiste   BTW -tarief! De verklaring luidt als volgt: Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van de voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.