Posts

Posts uit maart, 2019 tonen

Betalingsuitstel sociale bijdragen 2019 varkenspest

Voor de komende kwartalen van 2019 kan u als getroffen landbouwer een betalingsuitstel van de sociale bijdragen aanvragen.  Dit is een uitstel en geen afstel, wat betekent dat u de bijdragen na een jaar dient te betalen. Bij betalingsmoeilijkheden kan eventueel ook een vrijstelling van bijdragen aangevraagd worden en dit met een terugwerkende kracht van een jaar.  Hou er rekening mee dat een vrijgestelde periode niet meetelt voor de opbouw van uw pensioenrechten.

Levering van bloemen en planten bij tuinaanleg en -onderhoud tegen 6% BTW vanaf 1/4/2019

Waar vroeger bij de levering en plaatsing van bloemen en planten door een tuinaannemer het BTW-tarief van 21% van toepassing was kan dit vanaf 1/4/2019 telkens tegen het tarief van 6% voor de bloemen en planten.  Het werk zelf blijft 21%.