Posts

Posts uit juni, 2014 tonen

Fytolicentie

Om met zgn. gewasbeschermende middelen te mogen blijven werken, is vanaf 25 november 2015 een fytolicentie verplicht.  Dit is een certificaat dat u moet aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Het gros van de land- en tuinbouwers zal voldoende hebben met een fytolicentie van niveau 2, de P2. Voor meer info verwijs ik u ook door naar:  www.fytolicentie.be

Accijnsregeling gemengd gebruik landbouwvoertuigen

Volgens het koninklijk besluit van 19 mei 2014 is er eindelijk duidelijkheid over de voorwaarden en procedure van de accijnsregeling van gemengd gebruik. Als zuiver land, tuin- of bosbouwer verandert er niets aan de reglementering van de nummerplaten, technische keuring en accijnzen.  U geniet nog steeds van de volledige vrijstelling. Als gemengd gebruiker dient U nu echter aandachtig te zijn en uw administratie van uw activiteiten, voornamelijk dan uw niet-landbouwkundige activiteiten, zeer goed bij te houden. Deze dient U per kwartaal te bezorgen aan de controledienst van Douane en Accijnzen. Zie ook hier.