Posts

Posts uit november, 2019 tonen

Vennootschappen: wijzigingen vanaf 2020

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting in 2020 van 29% naar 25% en het verlaagd tarief voor de eerste € 100.000 winst naar 20% wordt volgende gewijzigd vanaf volgend jaar: - afschaffing degressieve afschrijvingen; - afschrijvingen mogen pas vanaf aankoopdatum en niet onmiddellijk voor gans jaar. - investeringsaftrek van 20% naar 8% (ook zo voor éénmanszaak). Daarom dat het interessant is om in 2019 nog te investeren ipv uit te stellen tot volgend jaar.