Posts

Posts uit februari, 2015 tonen

Aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat - Checkinatwork

De aanwezigheidsregistratie is sinds 1/4/2014 verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan 800 000 euro .  Vanaf dit jaar worden er ook controles uitgevoerd.  Het gaat hier om contracten gesloten door aannemers met een en dezelfde opdrachtgever .  U moet aanwezigheden registreren zodra dit bedrag bereikt is: - ofwel bij aanvang van de werken; - ofwel tijdens de werken. Via  Checkinatwork  doen werkgevers en aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren  aangifte van de mensen die op bepaalde werkplaatsen aanwezig zijn.  Het systeem registreert wie op welk moment en op welke plaats aanwezig is. Checkinatwork biedt ook een registratiemiddel aan de werknemers of zelfstandige onderaannemers  zelf.  Zij kunnen zich voor aankomst op de werkplaats in het systeem aanmelden. De  verantwoordelijkheid  voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken (werkgever, aannemer),

Verhoging ouderdomsvereiste 6% BTW bij renovatie vanaf 1 januari 2016

De ouderdomsvereiste voor de toepassing van het verlaagd 6% tarief bij werken in onroerende staat aan privéwoningen wordt verhoogd van vijf naar naar tien jaar en dit vanaf 1 januari 2016. In de loop van 2015 zal nog de nodige toelichting gegeven worden in verband met de in acht te nemen overgangsmaatregelen.