Posts

Posts uit juni, 2015 tonen

Akkoord landbouwbarema voor inkomstenjaar 2014

De landbouworganisaties en fiscale administratie hebben voor inkomstenjaar 2014 een akkoord bereikt over de barema's in de landbouw. Wat betreft de varkenssector is er opnieuw een lichte daling van de semi-brutowinst.  Met betrekking tot het vleesvee- en melkveebarema blijft deze ongeveer gelijk met deze van 2013.  Voor wat de akkerbouw betreft is er een daling is met als uitschieter de aardappelen.

Indieningstermijnen fiscale aangiften Aj. 2015 - Ink. 2014

Aangifte personenbelasting: - op papier: 30/06/2015 - via tax-on-web: 15/07/2015 - via tax-on-web via uw boekhouder: 29/10/2015 Aangifte vennootschaps- en rechtspersonenbelasting: 30/09/2015