SCHOORBAKKESTRAAT 44 B, 8600 DIKSMUIDE (PERVIJZE)_____________________________________ jubofi@hotmail.com - GSM: 0478/42.03.52

3 oktober 2023

Verplichte digitale facturatie vanaf 1 januari 2026

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem voert verplichte digitale facturatie in vanaf 1 januari 2026 tussen ondernemingen.

22 december 2022

BTW verlegd: factuurverklaring werk in onroerende staat

Bij werken in onroerende staat aan zelfstandigen die periodieke BTW-aangiften indienen, dient gefactureerd te worden tegen 'BTW verlegd', dus zonder BTW.

Vanaf 1/1/23 dient de aannemer een verklaring op de factuur te vermelden waarbij de klant/afnemer een maand de tijd heeft, vanaf de ontvangst van de factuur, om te reageren mocht deze toch niet aan de voorwaarden voldoen voor facturatie tegen 'BTW verlegd'.  De klant/afnemer is dus verantwoordelijk voor het juiste BTW-tarief!
De verklaring luidt als volgt:
Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van de voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.

23 september 2022

Wijzigingen vanaf 1/1/23:

 - 25% extra investeringsaftrek op investeringen in nieuw materiaal nog tot het einde van dit jaar, vanaf 1/1/23 daling naar 8%

- investering in hybride auto's alle kosten 100% aftrekbaar indien getekende bestelbon in 2022, vanaf 1/1/23 nog 100% behalve brandstof wordt 50%, vanaf 1/7/23 daling tot kosten niet meer aftrekbaar in 2028.

- vanaf 2023 dienen de boekhoudstukken opnieuw 10 jaar bijgehouden te worden ipv 7.  Voor documenten van BTW-gebouwen is dat 15 jaar.

6 februari 2022

Afschaffing attest 6% bouw

Bij werken in onroerende staat aan particuliere woningen ouder dan 10 jaar kan dit tegen 6% btw.

Momenteel is het zo dat hiervoor een attest diende te worden ondertekend waarbij de klant deze voorwaarden verklaarde aan de aannemer.
Dit wordt definitief vervangen vanaf 1/7/22 door een verklaring op de factuur waarbij de klant/afnemer een maand de tijd heeft, vanaf de ontvangst van de factuur, om te reageren naar de aannemer toe, mocht u toch niet aan de voorwaarden voor 6% BTW voldoen.  De klant/afnemer is dus verantwoordelijk voor het juiste BTW-tarief!
De verklaring op de factuur mag nu al toegepast worden maar het attest mag nog gebruikt worden tot 30/6/22.

12 juni 2021

Vanaf 1/7/2021 nieuwe BTW-regels buitenlandse online verkopen.

Voortaan geldt één algemene jaardrempel van  € 10.000 voor verkopen aan buitenlandse particuliere kopers (ongeacht de EU-lidstaat).  Bij het overschrijden van deze drempel dient u BTW af te dragen in het land waar de consument gevestigd is via het OSS-portaal.  Overschrijd je de drempel niet, dan mag je nog steeds Belgische BTW aanrekenen.

16 maart 2020

Maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus zijn volgende maatregelen reeds ingevoerd:

- betalingsuitstel sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal.  Eventueel kan ook een vrijstelling voor de twee kwartalen en de ontvangen herziening van 2018 aangevraagd worden
- een overbruggingsrecht voor zelfstandigen die sociale bijdragen betalen in hoofdberoep die verplicht hun zaak moeten sluiten of die minstens 7 opeenvolgende dagen hun activiteit stopzetten en dit voor de maanden maart, april, mei en juni. 
Ook voor zelfstandigen in bijberoep die minstens ongeveer  € 7.000 winst hebben.
- een hinderpremie: bij verplichte sluiting  € 4.000, na 21 dagen ontvangt u een vergoeding van  € 160 per dag
- een compensatiepremie: € 3.000 voor zelfstandigen die sociale bijdragen betalen in hoofdberoep bij een omzetdaling van 60% tussen halfweg maart en eind april in vergelijking met vorig jaar.
€ 1.500 in bijberoep die verplicht moeten sluiten, een winst hebben tussen  € 7.000 en  € 14.000, maar geldt niet voor zelfstandigen die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer
- ouderschapsverlof:  € 532,24 of  € 875,00 (alleenstaande) voor de maanden mei en juni indien volledige maand werd beïnvloed door de zorg voor kinderen van ten hoogstens 12 jaar of 21 jaar als kind beperking heeft.  Niet combineerbaar met overbruggingsrecht.  Voor hoofdberoep, meewerkende partner als bijberoep indien inkomen 2017  € 13.993,78
- wat betreft alle soorten belastingen is er een automatisch uitstel of kan een afbetalingsplan aangevraagd worden
- wat betreft kredieten kan via uw bank onder bepaalde voorwaarden een uitstel bekomen worden

Voor meer info over de aanvraagprocedures laat gerust iets weten.

11 november 2019

Vennootschappen: wijzigingen vanaf 2020

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting in 2020 van 29% naar 25% en het verlaagd tarief voor de eerste € 100.000 winst naar 20% wordt volgende gewijzigd vanaf volgend jaar:
- afschaffing degressieve afschrijvingen;
- afschrijvingen mogen pas vanaf aankoopdatum en niet onmiddellijk voor gans jaar.
- investeringsaftrek van 20% naar 8% (ook zo voor éénmanszaak).

Daarom dat het interessant is om in 2019 nog te investeren ipv uit te stellen tot volgend jaar.