SCHOORBAKKESTRAAT 44 B, 8600 DIKSMUIDE (PERVIJZE)_____________________________________ jubofi@hotmail.com - GSM: 0478/42.03.52

30 maart 2019

Betalingsuitstel sociale bijdragen 2019 varkenspest

Voor de komende kwartalen van 2019 kan u als getroffen landbouwer een betalingsuitstel van de sociale bijdragen aanvragen.  Dit is een uitstel en geen afstel, wat betekent dat u de bijdragen na een jaar dient te betalen.
Bij betalingsmoeilijkheden kan eventueel ook een vrijstelling van bijdragen aangevraagd worden en dit met een terugwerkende kracht van een jaar.  Hou er rekening mee dat een vrijgestelde periode niet meetelt voor de opbouw van uw pensioenrechten.

14 maart 2019

Levering van bloemen en planten bij tuinaanleg en -onderhoud tegen 6% BTW vanaf 1/4/2019

Waar vroeger bij de levering en plaatsing van bloemen en planten door een tuinaannemer het BTW-tarief van 21% van toepassing was kan dit vanaf 1/4/2019 telkens tegen het tarief van 6% voor de bloemen en planten.  Het werk zelf blijft 21%.

23 december 2018

Afschaffing beroepskennis bouw vanaf 1/1/2019

Na ook al de afschaffing van de beroepskennis voor alle andere gereglementeerde activiteiten zoals bakker, kapper, garagist,... sinds 1/1/2018 en de opheffing van het bewijs van bedrijfsbeheer vanaf 1/9/18 zal dus vanaf 1/1/19 een onderneming in Vlaanderen geen enkele ondernemersvaardigheid meer moeten aantonen.

17 maart 2018

Sinds 1/1/18 geen beroepskennis meer vereist (behalve bouwsector). Bedrijfsbeheer volgt vanaf 1/9/18.

Voor bepaalde beroepen is sinds 1/1/2018 geen beroepskennis meer vereist (bv. garagist, slager,...).
Voor diverse beroepen in de bouwsector blijft de beroepskennis voorlopig nog nodig.

Recent werd ook beslist dat de basiskennis bedrijfsbeheer vanaf 1/9/18 niet meer nodig zal zijn.  Het is nog wachten op de uitvoerende beslissing.

10 maart 2018

Investeringsaftrek van 8% naar 20%

In 2018 en 2019 bedraagt de investeringsaftrek bij beroepsmatige investeringen liefst 20%.

De investeringsaftrek van 20% is een fiscale aftrek die u krijgt, bovenop de gewone afschrijvingen, in het jaar waarin u de investering doet.

Voorwaarden zijn: het moet gaan om nieuwe investeringen die 100% beroepsmatig gebruikt worden.  Personenwagens zijn altijd uitgesloten.

10 juni 2017

Indieningstermijn aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017

Papieren aangifte: ten laatste donderdag 29 juni 2017

Elektronische aangifte:
- ten laatste donderdag 13 juli 2017
- ten laatste donderdag 26 oktober 2017 (via volmacht boekhouder)

11 maart 2017

BTW kwartaalvoorschotten afgeschaft vanaf 1 april 2017

De huidige regeling is zo dat telkens minimum 1/3de van de verschuldigde BTW in het vorige kwartaal als voorschot moest betaald worden tegen de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal.

Dit wordt vanaf 1 april 2017 afgeschaft.  Enkel dient iedere jaar nog uiterlijk op 24 december een voorschot betaald te worden gelijk aan de verschuldigde BTW vanaf 1 oktober tot en met 20 december of eenvoudiger een voorschot dat gelijk is aan de verschuldigde BTW voor de handelingen van het derde kwartaal.