SCHOORBAKKESTRAAT 44 B, 8600 DIKSMUIDE (PERVIJZE)_____________________________________ jubofi@hotmail.com - GSM: 0478/42.03.52

10 juni 2017

Indieningstermijn aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017

Papieren aangifte: ten laatste donderdag 29 juni 2017

Elektronische aangifte:
- ten laatste donderdag 13 juli 2017
- ten laatste donderdag 26 oktober 2017 (via volmacht boekhouder)

11 maart 2017

BTW kwartaalvoorschotten afgeschaft vanaf 1 april 2017

De huidige regeling is zo dat telkens minimum 1/3de van de verschuldigde BTW in het vorige kwartaal als voorschot moest betaald worden tegen de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal.

Dit wordt vanaf 1 april 2017 afgeschaft.  Enkel dient iedere jaar nog uiterlijk op 24 december een voorschot betaald te worden gelijk aan de verschuldigde BTW vanaf 1 oktober tot en met 20 december of eenvoudiger een voorschot dat gelijk is aan de verschuldigde BTW voor de handelingen van het derde kwartaal.

18 augustus 2016

Nieuwe huurregels voor pop-upstores

Vanaf 1 september 2016 zal het mogelijk zijn om een handelspand te huren zonder dat het onder de handelshuurwet valt.  Zie beslissing.

3 augustus 2016

Verhoogde investeringsaftrek ook voor webshop en witte kassa

Investeringen in digitale systemen die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en die dienen voor beveiliging van informatie- en communicatietechnologie kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% vanaf aanslagjaar 2016.

De minister van Financiën heeft nu ook verduidelijkt dat investeringen in webshops en witte kassa's ook voor hun volledige aanschaffingswaarde in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek!

17 juni 2016

Vergeet uw aangifte personenbelasting aanslagjaar 2016 niet!

Hierbij nog eens de indieningstermijnen:
- papieren aangifte: 30/06/2016
- aangifte via tax-on-web: 13/07/2016
- aangifte via volmacht boekhouder: 27/10/2016

29 maart 2016

Checkinatwork: Nieuw drempelbedrag van 500.000 euro voor werken in onroerende staat

Sinds 1 maart 2016 moet voor alle werken in onroerende staat de aanwezigheidsregistratie gebeuren vanaf het drempelbedrag van 500.000 euro (exclusief BTW) in plaats van 800.000 euro.

Meer info zie hier

3 februari 2016

Vrijstelling kilometerheffing landbouwvoertuigen

Zoals u waarschijnlijk reeds hebt vernomen gaat vanaf 1 april de kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton van start en verdwijnt het eurovignet.

Tractoren en landbouwvoertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw zijn vrijgesteld als ze slechts in beperkte mate gebruikt worden op de openbare weg.  Vóór 1 april moet wel een vrijstelling aangevraagd worden via volgend formulier.  Bij het formulier moet u 2 foto’s voegen per nummerplaat van het voor- en zijzicht van het voertuig (voertuigen voorzien van G-nummerplaten moeten geen foto uploaden).

Loonwerkers die met deze voertuigen enkel landbouwloonwerken doen kunnen eveneens de vrijstelling aanvragen.  Worden ze ook voor andere activiteiten ingezet (bv. tuinaanleg, grondverzet,…) kunnen ze niet vrijgesteld worden.  Ook vrachtwagens die uitsluitend gebruikt worden om groenten en fruit naar de veiling te brengen vallen niet onder de vrijstelling.  Voor deze voertuigen moet U een registratietoestel (OBU) aanvragen.  Dit kan hier.