Accijnsregeling gemengd gebruik landbouwvoertuigen

Volgens het koninklijk besluit van 19 mei 2014 is er eindelijk duidelijkheid over de voorwaarden en procedure van de accijnsregeling van gemengd gebruik.

Als zuiver land, tuin- of bosbouwer verandert er niets aan de reglementering van de nummerplaten, technische keuring en accijnzen.  U geniet nog steeds van de volledige vrijstelling.
Als gemengd gebruiker dient U nu echter aandachtig te zijn en uw administratie van uw activiteiten, voornamelijk dan uw niet-landbouwkundige activiteiten, zeer goed bij te houden. Deze dient U per kwartaal te bezorgen aan de controledienst van Douane en Accijnzen.

Zie ook hier.

Populaire posts van deze blog

BTW verlegd: factuurverklaring werk in onroerende staat

Wijzigingen vanaf 1/1/23: