Aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat - Checkinatwork

De aanwezigheidsregistratie is sinds 1/4/2014 verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan 800 000 euro.  Vanaf dit jaar worden er ook controles uitgevoerd.  Het gaat hier om contracten gesloten door aannemers met een en dezelfde opdrachtgever.  U moet aanwezigheden registreren zodra dit bedrag bereikt is:
- ofwel bij aanvang van de werken;
- ofwel tijdens de werken.

Via Checkinatwork doen werkgevers en aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren aangifte van de mensen die op bepaalde werkplaatsen aanwezig zijn.  Het systeem registreert wie op welk moment en op welke plaats aanwezig is.
Checkinatwork biedt ook een registratiemiddel aan de werknemers of zelfstandige onderaannemers zelf.  Zij kunnen zich voor aankomst op de werkplaats in het systeem aanmelden.

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken (werkgever, aannemer), als bij de persoon die het werk doet (werknemer, zelfstandige).  Beide partijen moeten elkaar eraan herinneren dat er geregistreerd moet worden.  Ze spreken onderling af wie de registratie doet.  Iedereen die werken in onroerende staat uitvoert, moet geregistreerd zijn voor elke dag van aanwezigheid op de werkplaats.  U kunt de registratie uitvoeren per dag, of voor meerdere dagen tegelijk.

Voor meer info zie ook hier

Vergeet ook de reeds bestaande werkmelding niet! Zie hier

Populaire posts van deze blog

BTW verlegd: factuurverklaring werk in onroerende staat

Wijzigingen vanaf 1/1/23: