Indieningstermijn aangifte forfaitaire belastingplichtigen

Forfaitaire belastingplichtigen:
- op papier als via tax-on-web: 10/12/2015

Forfaitaire landbouwers:
- op papier: 10/12/2015
- via tax-on-web via uw boekhouder: 10/01/2016

Populaire posts van deze blog

BTW verlegd: factuurverklaring werk in onroerende staat

Wijzigingen vanaf 1/1/23: